Vilis Inde Polaroid - Prickly Pear Flower

Vilis Inde Polaroid - Prickly Pear Flower

Regular price $35.00

Signed polaroid photo taken by Marfa artist Vilis Inde. 

4.25"x 3.5"