Polaroid Black & Yellow Prada logo

Polaroid Black & Yellow Prada logo


Polaroid photograph by Vilis Inde, Marfa TX.